Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ξεκινούν από τον εντοπισμό των επιχειρησιακών αναγκών, και αφού οι ανάγκες αυτές γίνουν κατανοητές, προβαίνουμε στην μελέτη και αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε και προτείνουμε τη βέλτιστη επιχειρηματική λύση, από άποψη κόστους και λειτουργικότητας, που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Το Studies Applications Center (SAC) παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα:

 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Σχεδίασης & Διοίκησης Κατασκευών
 • Εκπαίδευσης Νέων Τεχνολογιών

Αναλυτικά οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Επεξεργασίας εγγράφων και ηλεκτρονικής διαχείρισης
 • Διαχείριση περιεχομένου στο web
 • Αναζήτησης και ανάκτηση πληροφορίας
 • e-discovery και διαχείριση της γνώσης.

Αναλυτικά οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Περιγραφή των απαιτήσεων και των νέων αναγκών
 • Σχεδιασμός της λύσης βασισμένος σε βέλτιστες τεχνικές αρχιτεκτονικές (RTA)
 • Σύνταξη Τεχνοοικονομικής πρότασης
 • Καθορισμός Χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Υλοποίηση έργου
 • Παρακολούθηση – διαχείριση έργου
 • Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογικές υποδομές
 • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη τεχνολογικών υποδομών

Αναλυτικά οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 •  Τήρηση Χρονοδιαγράμματος (on time)
 • Τήρηση Προϋπολογισμού  (on budget)
 • Τήρηση Προδιαγραφών (on scope)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Το Studies Applications Center (SAC) προσφέρει μία ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, που επιθυμούν να προσδιορίσουν  και να υλοποιήσουν λύσεις που αφορούν έγγραφα και πληροφορίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το Studies Applications Center (SAC) προσφέρει μία ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σ’ εκπαιδευτικές μονάδες (σχολεία,φροντιστήρια , ινστιτούτα, εργαστηριακά κέντρα)  και οργανισμούς, που επιθυμούν να προσδιορίσουν  και να υλοποιήσουν λύσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την υποστήριξη τεχνολογικών υποδομών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε έχουν ως στόχο να βοηθήσουν μία τεχνική / κατασκευαστική εταιρεία στην αποτελεσματική σχεδίαση και διαχείριση των έργων της.

Ζητήστε μας να σας υποβάλλουμε αναλυτική οικονομική προσφορά των υπηρεσιών μας, στέλνοντας μας συμπληρωμένη τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνώντας μαζί μας info@sac-athens.com ή στο τηλέφωνο 212 1052708.