ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Εκπαίδευση αποτελεί για το Studies Applications Center (SAC), μία εκ των κυριοτέρων προσφερομένων υπηρεσιών του. Βασικός άξονας της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι ότι η γνώση και η ειδίκευση αποτελούν το υπόβαθρο για την αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη επιχείρηση, τόσο των υπηρεσιών της  όσο και των προϊόντων της.

Τα σεμινάρια μας, βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους καθώς και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Πλατφόρμα e-Learning

Δυνατότητα δημιουργίας και διάθεσης των δικό σου On-line Μαθημάτων σε λίγα λεπτά!

Learning Management System

Πλατφόρμα e-Learning με Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

  • Η εκπαίδευση χρειάζεται Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης.

  • Μία αξιόπιστη πλατφόρμα μάθησης δεν χρειάζεται να είναι ακριβή.

  • Είναι κατάλληλη για Πανεπιστήμια, Σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Επιχειρήσεις και Ιδιώτες.

 

Η εκπαίδευση χρειάζεται Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

Μία αξιόπιστη πλατφόρμα μάθησης δεν χρειάζεται να είναι ακριβή.

Είναι κατάλληλη για Πανεπιστήμια, Σχολεία, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Επιχειρήσεις και Ιδιώτες.

Δυνατότητα Οργάνωσης των Σεμιναρίων

Δημιουργία Ενοτήτων και tests με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Video, audio & images

Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών και ευέλικτων tests, ενσωματώνοντας κάθε είδους media (video, audio, and images).

Drip-Feed Content

Σταδιακή Εμφάνιση Περιεχομένου Μαθήματος (Drip-Feed Content). Προβάλετε το περιεχόμενο του μαθήματος σας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σας.

Προηγμένα κουίζ

 Δημιουργία Οκτώ (8) διαφορετικών τύπο ερώτησεων.

E-mail

Ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mails). Ενσωματωμένες λειτουργίες που κάνουν την επικοινωνία γρήγορη και εύκολη.

Μαθήματα με Συνδρομή

Διάθεση των μαθημάτων σας με δυνατότητα Συνδρομής .

Χορήγηση Πιστοποιητικών & Αναλυτική Βαθμολογία  (Points)

Δυνατότητα Χορήγησης Πιστοποιητικών και Αναλυτική Βαθμολογία  (Points) για τους Εκπαιδευόμενους.

Σχόλια και Παρατηρήσεις

Υποβολή και Έγκριση Αναθέσεων Εργασιών.

Αφαίρεση δικαιωμάτων πρόσβασης στα σεμινάρια

Αποσύνδεση Εκπαιδευόμενου από την Πλατφόρμα Εκπαίδευσης μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προφίλ του Εκπαιδευόμενου και του Εκπαιδευτή

Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του μαθήματος.

Δυνατότητα καθορισμού ελάχιστης χρονικής διάρκειας του μάθηματος.

Ορίστε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα που πιστεύετε ότι χρειάζεται για κάθε μάθημα.

Dynamic Forums

Δυνατότητα Δημιουργία Ειδικών (Dynamic) Forums για τους εγγεγραμμένους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.
.

Αναφορές Εκπαιδευόμενου

. Παρακολουθήστε την πρόοδό του εκπαιδευόμενου. Εύκολη και γρήγορη Αξιολόγηση των Κουίζ.

Δυνατότητα Διαχείρισης των Εκπαιδευόμενων

. Ένταξη των Εκπαιδευόμενων σε ομάδες και δικαιώματα διαχείρισης τους.

Επιπλέον δυνατότητες

Ενσωμάτωση εικόνων, ήχο και βίντεο , Articulate & Adobe Captivate, Google Docs κ.ά.